Godišnji planovi i programi rada

Pedagoška godina 2022./2023.

Pedagoška godina 2021./2022.

pedagoška godina 2020./2021.

Godišnji plan i program rada DV Korčula za pedagošku 2020.-2021.godinu

Odluka o Godišnjem planu i programu i kurikulumu za pedagošku 2020.-2021.godinu

Kurikulum DV Korčula za pedagošku 2020.-2021.godinu

Izvješće o radu za 2020.godinu

pedagoška godina 2019./2020.

Godišnji-plan-i-program-rada-DV-Korčula-za-pedagošku-2019.2020.godinu

kurikulum-DV-Korčula-za-2019.2020.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2019.-2020.godinu

pedagoška godina 2018./2019.

Godišnji plan i program rada DV Korčula za pedagošku 2018.-2019.godinu

kurikulum DV Korčula za pedagošku 2018.-2019.godinu

Izvješće DV Korčula za pedagošku 2018.-2019.godinu

pedagoška godina 2017./2018.

Kurikulum DV Korčula za pedagošku 2017.-2018.godinu

Godišnji plan i program rada DV Korčula za pedagošku 2017.-2018.godinu

Izvješće DV Korčula za pedagošku 2017.-2018.godinu

pedagoška godina 2016./2017.

Izvješće o radu DV Korčula za pedagošku 2016.-2017.godinu