Pravo na pristup informacijama

ODLUKA-O-IMENOVANJU-SLUŽBENIKA-ZA-INFORMIRANJE (2)

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA (3)

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14 i 15/14): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI:

Godisnje_izvjesce-o-provedbi-ZPPI-za-2017.godinu

Godisnje_izvjesce-o provedbi ZPPI ZA 2018.GODINU

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.godinu

Godisnje_izvjesce ZPPI 2020.

Kontakt Službenika za informiranje:

strucnasluzba.dvkorcula@gmail.com (Tonka Rodin, stručni suradnik pedagog – pripravnik, zamjena)