Sjednice Upravnog vijeća

4.sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrrtića Korčula

5.sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrrtića Korčula

6.sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

7.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

8.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

9.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

10.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

11.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

12.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

13. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

14.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

15.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

16.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

17.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

18.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

19.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

20.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

21.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

22.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

23.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

24.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

25.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

26.sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

27. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

28. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

29. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

30. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

31. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

 

1. (konstituirajuća) sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

2. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

3. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

4. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

5. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula

6. sjednica UV Dječjeg vrtića Korčula