Kontakt

                                                                                                             14463239_10153711193321652_3892120226124441058_n

Dubrovačko-neretvanska županija
Dječji vrtić  Korčula
Pelavin mir b.b.
Telefon/Fax: 020 711-631
e-mail: djecji.vrtic.korcula@du.ht.hr
web stranica: djecjivrtickorcula.com
OIB: 24715076325
IBAN : HR 17 2407000 18204 00008, OTP Banka

 

Područni objekti:                               Mjesto,ulica i broj, telefon

Dječji vrtić Čara                                     20 273 Čara, 020 833 021
Dječji vrtić Lumbarda                          20 263 Lumbarda, 020 712 410
Dječji vrtić Račišće                               20 264 Račišće, 020 710 628
Dječji vrtić Žrnovo                                20 275 Žrnovo, 020 721 442
Dječji vrtić Pupnat                                20 274 Pupnat,

 

 

Kako do nas