Novosti

Ruksak pun kulture

“Ruksak pun kulture” naziv je programa Ministarstva kulture i medija putem kojeg se svake godine održavaju radionice, predstave i razni drugi kulturni sadržaji u školama i vrtićima. Dječji vrtić Korčula nekoliko godina aktivno sudjeluje u Programu. Ove godine tijekom svibnja i lipnja djeca vrtića u Žrnovu i Korčuli imali su priliku sudjelovati u kreativnim radionicama.

U Žrnovu je organizirana radionica izrade drvenih igračaka. Radionicu je vodio Matija Bobek, autor projekta ” Kao prvo- ZAGONETNO DRVO”, pedagog i voditelj radionica za najmlađe.  “Kao prvo – zagonetno drvo je interaktivan  i ekološki održiv projekt unutar kojeg se kroz pedagoške metode stvaraju igračke od drveta i ostalih prirodnih materijala pronađenih u okolišu. Igračke su izrađene ručno ,premazane i polirane lanenim uljem.

Djeca starije odgojne skupine u Korčuli su ugostili članove Udruge za promicanje kulture”Kozlići” koji su pripremili Kamišibaj, tradicionalno japansko pričanje priča. Kamišibaj, u doslovnom prijevodu “predstava od papira”,  je malo drveno kazalište (kutija s vratima) u kojem se izmjenjuju ilustracije u zadanom tempu dok narator priča priču. Djeca su sama izradila vlastiti Kamišibaj priče Avanture maloga JUJU.

Više

Vuk i spisateljica koji žele obići Hrvatsku

U suradnji s Kutkom knjiga u ponedjeljak 7.6.2021.godine u ljetnom kinu održat će se predstavljanje slikovnica “Vuk” (slikovnice će se čitati na više jezika) i druženje sa spisateljicom Orianne Lallemand. Djeca starije odgojne skupine biti će na radionicama ,predstavljanju slikovnica i druženju sa spisateljicom.  U Vrtiću smo imali prilike čitati slikovnice o Vuku, djeci se jako sviđaju, stoga nas veseli upoznavanje autorice i kako zvuči kada se slikovnice čitaju na stranim jezicima.

unnamed

Više

Pričom u sridu – Međunarodni dan Afrike

Djeca starije odgojne skupine u srijedu 26.svibnja sudjelovala su u obilježavanju Međunarodnog dana Afrike. U suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali i Centrom za kulturu Korčula, u sklopu projekta”Pričom u sridu”, u prostoru ljetnog kina djeca su bila u društvu dramskog pedagoga Damira Boroevića koji im je na interesantan način predstavio knjigu “Bo-Tuov bubanj”.Upoznali smo se sa osobitostima Afrike, raznolikošću kontinenta, a sve uz motiviranje Klauna Cunija.

Više

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Korčula

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

020/ 711 631

KLASA: 601-02/2021-1-80

URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

Korčula, 10.svibnja 2021.godine

 

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Korčula od 2.svibnja 2017.godine( KLASA: 601-02/2017-1-84, URBROJ: 2138/04-2017-001) Dječji vrtić Korčula ističe na svim objektima vrtića i web stranici:www.djecjivrtickorcula.hr

 

O B A V I J E S T

O PODNOŠENJU  ZAHTJEVA  ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE I

JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2021./22. GODINU U  PEDAGOŠKIM  JEDINICAMA ČARA, KORČULA, LUMBARDA, RAČIŠĆE,PUPNAT I ŽRNOVO, A TRAJAT ĆE OD

 10. DO 21. SVIBNJA  2021. GODINE

 

VAŽNO!

ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA POTREBNO JE S PRIPADAJUĆOM DOKUMENTACIJOM (DALJE U TEKSTU) DOSTAVITI SKENIRANE NA EMAIL ADRESU : upisi.dvkorcula@gmail.com
ILI U PAPIRNATOM OBLIKU POŠTOM NA ADRESU : Dječji vrtić Korčula, Pelavin 
mir bb, 20260 Korčula

 

Na web stranici Dječjeg vrtića Korčula ( www.djecjivrtickorcula.com) možete naći ZAHTJEV ZA UPIS , UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA!

 Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka treba priložiti:

1. rodni list (original),

2. potvrde o statusu oba roditelja – potvrde o zaposlenju, dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice za oba roditelja),  rješenja o invalidnosti i drugi dokazi kojima se ostvaruju prava prednosti,

3. rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust koji ističe do kraja tekuće kalendarske godine

4. liječničko uvjerenje za dijete( izdaje nadležni pedijatar ili liječnik obiteljske medicine),

5. potvrdu od liječnika ukoliko dijete ima posebnosti u razvoju, a koji zahtijevaju posebnu pažnju.

 

Vrste programa, broj djece  i sudjelovanje roditelja  u ekonomskoj cijeni vrtića:

1. 9,5 satni – cjelodnevni jaslički – do 24 djece ( dvije skupine) U jaslički program se mogu upisati djeca koja su do 31.8.2021. godine napunila godinu dana………………………605,00kn

2. 9,5 satni – cjelodnevni vrtićki   – do 85 djece ( četiri skupine)…………………….. 605,00kn

3. šestsatni s dva obroka  ………………..………………….……………………………330,00kn

4. petiposatni bez obroka (područni vrt.)- do 100 djece (pet skupina) U područne vrtiće se mogu upisati djeca koja su do 31.8.2021.godine napunila tri godine………………….270,00kn

5. posebni programi : – sportski program – do 15 djece

– rano učenje engleskog jezika

Umanjenje sudjelovanja u mjesečnoj cijeni pojedinog programa:

1. za (istovremeno) drugo dijete u Vrtiću……………………………………………….za 50%

2. za (istovremeno) treće dijete u Vrtiću…………………………………………..……za 60%

3. za djecu samohranih roditelja…………………………………………………..…… za 20%

4. za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem

invaliditeta do 50%……………………………………………………………..………za 50%

5. za djecu s teškoćama u razvoju s izvršenom kategorizacijom……………………..…. za 50%

6. za djecu s utvrđenim stupnjem invaliditeta za postotak utvrđenog invaliditeta, s tim da                 umanjenje ne može biti manje od 20% niti više od 50%.

Olakšice se mogu koristiti samo po jednoj osnovi.

 

Oslobađanje obveze u ekonomskoj cijeni u potpunosti:

1. djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

2. djeca bez oba roditelja

3. četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji

4. djeca invalidi s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

5. djeca roditelja koji sukladno socijalnom programu Grada Korčule i Općine Lumbarda ostvaruju pravo na  besplatni smještaj.

 

 

 

Korčula, svibanj 2021. god.
Ravnateljica

Julijana Prižmić

Više

Poslijepodnevni boravak – anketa

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Korčula u cilju unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ima za cilj provođenje različitih programa rada s djecom u poslijepodnevnom terminu (od 16.00 do 20.00 sati u prostorijama centralnog vrtića u Korčuli). Pred Vama je anketa koju je potrebno popuniti u Vrtiću kod odgojiteljica vaše djece ili preuzeti , popuniti i poslati na mail adresu: pedagog.dvkorcula@gmail.com.

Programi poslijepodnevnog rada za djecu su besplatni!

Više

OBAVIJEST RODITELJIMA

Poštovani roditelji/skrbnici-korisnici usluga

S obzirom na situaciju vezanu uz epidemiološke mjere uzrokovane COVID-19 bolesti molimo vas da timskom suradnjom postignemo zdravo i sigurno okruženje za našu djecu uvažavajući slijedeće preporuke:

1. Izostanak djeteta iz Vrtića molimo javiti odgojiteljici i navesti razlog izostanka,

2. Djecu sa simptomima temperature, kašlja, proljeva i slično- ne dovoditi u Vrtić- obvezno javiti razlog odgojiteljici u skupini,

3. Ako je dijete u samoizolaciji obvezno javiti odgojiteljici,

4. U slučaju preventivnog djetetovog ostanka kod kuće obavijestiti odgojiteljicu,

5. Povratkom djeteta u Vrtić obvezno donijeti LIJEČNIČKU POTVRDU da je dijete zdravo i da može dalje pohađati Vrtić.

 

Smatramo da imate dobru suradnju s odgojiteljicama vaše djece, te da vam ove preporuke neće biti zahtjevne.

 

Dječji vrtić Korčula

Više