Obavijesti

Naslovnica > Obavijesti

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

020/ 711 631

KLASA: 601-02/2016-1-106

URBROJ: 2138/01-VRT-2016-001

Korčula, 9. svibnja 2016. godine

 

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Gradskog vijeća Grada Korčule o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Korčula od 30.ožujka 1999. godine ( KLASA: 021-05/99-03/15,URBROJ: 2138/01-1-99-1) Dječji vrtić Korčula ističe na svim objektima vrtića i web stranici:www.djecjivrtickorcula.hr

 

O B A V I J E S T

O PODNOŠENJU  ZAHTJEVA  ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE I

JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2016/17. GODINU U  PEDAGOŠKIM  JEDINICAMA ČARA, KORČULA, LUMBARDA, RAČIŠĆE I ŽRNOVO, A TRAJAT ĆE OD

9. DO 31.SVIBNJA  2016. GODINE

U PROSTORIJAMA CENTRALNOG VRTIĆA KORČULA

 

Uz zahtjev treba priložiti:

1. rodni list,

2. potvrde o statusu oba roditelja – potvrde o zaposlenju, dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice za oba roditelja),  rješenja o invalidnosti i drugi dokazi kojima se   ostvaruju prava prednosti,

3. rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust koji ističe do kraja tekuće kalendarske godine

4. liječničko uvjerenje za dijete,

5. potvrdu od liječnika ukoliko dijete ima posebnosti u razvoju, a koji zahtijevaju posebnu pažnju.

 

 

 

Vrste programa, broj djece  i sudjelovanje roditelja  u ekonomskoj cijeni vrtića:

1. desetsatni – cjelodnevni jaslički – do 24 djece ( dvije skupine) U jaslički program se mogu upisati djeca koja su do 30.8.2016. godine napunila godinu dana………………………605,00kn

2. desetsatni – cjelodnevni vrtićki   – do 62 djece ( tri skupine)………………………. 605,00kn

3. šestsatni s jednim obrokom       – do 23 djece………………….……………………330,00kn

4. petiposatni bez obroka (područni vrt.)- do 80 djece ( četiri skupine)………………270 ,00kn

5. posebni programi : sportski program – do 15 djece i rano učenje stranog jezika – do 15 djece

 

Umanjenje sudjelovanja u mjesečnoj cijeni pojedinog programa:

1. za (istovremeno) drugo dijete u Vrtiću……………………………………………….za 50%

2. za (istovremeno) treće dijete u Vrtiću…………………………………………..……za 60%

3. za djecu samohranih roditelja…………………………………………………..…… za 20%

4. za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem

invaliditeta do 50%……………………………………………………………..………za 50%

5. za djecu s teškoćama u razvoju s izvršenom kategorizacijom……………………..…. za 50%

6. za djecu s utvrđenim stupnjem invaliditeta za postotak utvrđenog invaliditeta, s tim da                 umanjenje ne može biti manje od 20% niti više od 50%.

Olakšice se mogu koristiti samo po jednoj osnovi.

 

Oslobađanje obveze u ekonomskoj cijeni u potpunosti:

1. djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

2. djeca bez oba roditelja

3. četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji

4. djeca invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

5. djeca roditelja koji sukladno socijalnom programu Grada Korčule i Općine Lumbarda ostvaruju pravo na  besplatni smještaj.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih pedagoških jedinica.

 

 

Korčula, svibanj 2016. god.                                                         ravnateljica

Julijana Prižmić