Obavijesti

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
KORČULA
Tel: 711- 631
Mail.: djecji.vrtic.korcula@du.ht.hr

KLASA: 601-02/2021-1-138
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

Korčula, 1.rujna 2021.godine

 

Temeljem članka 58.Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto odgojiitelj/ica pripravnik

I.

OBRAZLOŽENJE :

Upravno vijeće na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donijelo je Odluku da se postupak obustavi zbog formalno-pravnih nedostataka prilikom raspisivanja Natječaja.

 

Obustavlja se postupak natječaja za izbor kandidata na radno mjesto Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od godine dana i Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno vrijeme, pola radnog vremena  u trajanju od godine dana objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula dana 12. srpnja 2021.godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula.

 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                                     UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                    Daniela Farčić

Više

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19

Poštovani roditelji,

u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26.8.2021.godine vezanim za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Dječji vrtić Korčula od 1.rujna 2021.godine mogu pohađati sva upisana djeca uz poštivanje epidemioloških mjera.

Roditelji su dužni svako jutro prije dovođenja djeteta u Vrtić mjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te u slučaju povišene tjelesne temperature  ne smiju dovoditi dijete u Vrtić, već se javljaju ravnateljici Vrtića i izabranom liječniku(pedijatrici) radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Obavještavamo roditelje djece:

– da ne dolaze u pratnji djeteta u Vrtić ako imaju simptome zarazne bolesti ( npr.povišena tjelesna temperatura,kašalj,poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev,povraćanje),ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19;

– da ne dovode dijete u Vrtić ukoliko dijete ima simptome zarazne bolesti     ( npr.povišena tjelesna temperatura,kašalj,poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev,povraćanje),ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19;

 

PONAŠANJE U VRTIĆU

– Cijelo vrijeme boravka u Vrtiću roditelji su dužni nositi zaštitne maske!
– Prilikom ulaska u Vrtić roditelji obavezno moraju dezinficirati ruke i preći zaštitnu barijeru!
– Održavati fizički razmak od najmanje 1,5 metar u odnosu na druge osobe u Vrtiću!
– Što kraće se zadržavati u Vrtiću i koristiti najkraći put dovođenja djeteta do garderobe odgojne skupine!

Mjere HZJZ I Ministarstva znanosti i obrazovanja za suzbijanje i sprječavanje bolesti Covid-19 možete pročitati na ovom linku :Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022.

 

Dječji vrtić Korčula

Više

Polazak u Vrtić novoupisane djece

Poštovani roditelji novoupisane djece,

molimo da 1.rujna 2021.godine dođete s djecom upisanom u centralni vrtić u Korčuli od 7.00 do 9.00 sati u prostore centralnog vrtića i od 7.30 do 9.00 sati za djecu upisanu u područne vrtiće radi upoznavanja i pružanja informacija o pohađanju vrtića.

Veselimo se vašem dolasku!

Više

Natječaj za radno mjesto Odgojitelj/ica PRIPRAVNIK

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Korčula raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, puno radno vrijeme najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, pola radnog vremena  najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

4. presliku domovnice

5.  životopis

6. presliku rodnog lista

7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb., 20260 Korčula .

Natječaj je objavljen dana 12.7.2021.godine .

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

 

 

 

KLASA: 601-02/2021-1-122
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula,12.srpnja 2021. godine

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Daniela Farčić

 

Više

Ruksak pun kulture

“Ruksak pun kulture” naziv je programa Ministarstva kulture i medija putem kojeg se svake godine održavaju radionice, predstave i razni drugi kulturni sadržaji u školama i vrtićima. Dječji vrtić Korčula nekoliko godina aktivno sudjeluje u Programu. Ove godine tijekom svibnja i lipnja djeca vrtića u Žrnovu i Korčuli imali su priliku sudjelovati u kreativnim radionicama.

U Žrnovu je organizirana radionica izrade drvenih igračaka. Radionicu je vodio Matija Bobek, autor projekta ” Kao prvo- ZAGONETNO DRVO”, pedagog i voditelj radionica za najmlađe.  “Kao prvo – zagonetno drvo je interaktivan  i ekološki održiv projekt unutar kojeg se kroz pedagoške metode stvaraju igračke od drveta i ostalih prirodnih materijala pronađenih u okolišu. Igračke su izrađene ručno ,premazane i polirane lanenim uljem.

Djeca starije odgojne skupine u Korčuli su ugostili članove Udruge za promicanje kulture”Kozlići” koji su pripremili Kamišibaj, tradicionalno japansko pričanje priča. Kamišibaj, u doslovnom prijevodu “predstava od papira”,  je malo drveno kazalište (kutija s vratima) u kojem se izmjenjuju ilustracije u zadanom tempu dok narator priča priču. Djeca su sama izradila vlastiti Kamišibaj priče Avanture maloga JUJU.

Više

Vuk i spisateljica koji žele obići Hrvatsku

U suradnji s Kutkom knjiga u ponedjeljak 7.6.2021.godine u ljetnom kinu održat će se predstavljanje slikovnica “Vuk” (slikovnice će se čitati na više jezika) i druženje sa spisateljicom Orianne Lallemand. Djeca starije odgojne skupine biti će na radionicama ,predstavljanju slikovnica i druženju sa spisateljicom.  U Vrtiću smo imali prilike čitati slikovnice o Vuku, djeci se jako sviđaju, stoga nas veseli upoznavanje autorice i kako zvuči kada se slikovnice čitaju na stranim jezicima.

unnamed

Više

Pričom u sridu – Međunarodni dan Afrike

Djeca starije odgojne skupine u srijedu 26.svibnja sudjelovala su u obilježavanju Međunarodnog dana Afrike. U suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali i Centrom za kulturu Korčula, u sklopu projekta”Pričom u sridu”, u prostoru ljetnog kina djeca su bila u društvu dramskog pedagoga Damira Boroevića koji im je na interesantan način predstavio knjigu “Bo-Tuov bubanj”.Upoznali smo se sa osobitostima Afrike, raznolikošću kontinenta, a sve uz motiviranje Klauna Cunija.

Više

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Korčula

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

020/ 711 631

KLASA: 601-02/2021-1-80

URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

Korčula, 10.svibnja 2021.godine

 

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Korčula od 2.svibnja 2017.godine( KLASA: 601-02/2017-1-84, URBROJ: 2138/04-2017-001) Dječji vrtić Korčula ističe na svim objektima vrtića i web stranici:www.djecjivrtickorcula.hr

 

O B A V I J E S T

O PODNOŠENJU  ZAHTJEVA  ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE I

JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2021./22. GODINU U  PEDAGOŠKIM  JEDINICAMA ČARA, KORČULA, LUMBARDA, RAČIŠĆE,PUPNAT I ŽRNOVO, A TRAJAT ĆE OD

 10. DO 21. SVIBNJA  2021. GODINE

 

VAŽNO!

ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA POTREBNO JE S PRIPADAJUĆOM DOKUMENTACIJOM (DALJE U TEKSTU) DOSTAVITI SKENIRANE NA EMAIL ADRESU : upisi.dvkorcula@gmail.com
ILI U PAPIRNATOM OBLIKU POŠTOM NA ADRESU : Dječji vrtić Korčula, Pelavin 
mir bb, 20260 Korčula

 

Na web stranici Dječjeg vrtića Korčula ( www.djecjivrtickorcula.com) možete naći ZAHTJEV ZA UPIS , UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA!

 Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka treba priložiti:

1. rodni list (original),

2. potvrde o statusu oba roditelja – potvrde o zaposlenju, dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice za oba roditelja),  rješenja o invalidnosti i drugi dokazi kojima se ostvaruju prava prednosti,

3. rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust koji ističe do kraja tekuće kalendarske godine

4. liječničko uvjerenje za dijete( izdaje nadležni pedijatar ili liječnik obiteljske medicine),

5. potvrdu od liječnika ukoliko dijete ima posebnosti u razvoju, a koji zahtijevaju posebnu pažnju.

 

Vrste programa, broj djece  i sudjelovanje roditelja  u ekonomskoj cijeni vrtića:

1. 9,5 satni – cjelodnevni jaslički – do 24 djece ( dvije skupine) U jaslički program se mogu upisati djeca koja su do 31.8.2021. godine napunila godinu dana………………………605,00kn

2. 9,5 satni – cjelodnevni vrtićki   – do 85 djece ( četiri skupine)…………………….. 605,00kn

3. šestsatni s dva obroka  ………………..………………….……………………………330,00kn

4. petiposatni bez obroka (područni vrt.)- do 100 djece (pet skupina) U područne vrtiće se mogu upisati djeca koja su do 31.8.2021.godine napunila tri godine………………….270,00kn

5. posebni programi : – sportski program – do 15 djece

– rano učenje engleskog jezika

Umanjenje sudjelovanja u mjesečnoj cijeni pojedinog programa:

1. za (istovremeno) drugo dijete u Vrtiću……………………………………………….za 50%

2. za (istovremeno) treće dijete u Vrtiću…………………………………………..……za 60%

3. za djecu samohranih roditelja…………………………………………………..…… za 20%

4. za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem

invaliditeta do 50%……………………………………………………………..………za 50%

5. za djecu s teškoćama u razvoju s izvršenom kategorizacijom……………………..…. za 50%

6. za djecu s utvrđenim stupnjem invaliditeta za postotak utvrđenog invaliditeta, s tim da                 umanjenje ne može biti manje od 20% niti više od 50%.

Olakšice se mogu koristiti samo po jednoj osnovi.

 

Oslobađanje obveze u ekonomskoj cijeni u potpunosti:

1. djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

2. djeca bez oba roditelja

3. četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji

4. djeca invalidi s utvrđenim stupnjem invaliditeta preko 50%

5. djeca roditelja koji sukladno socijalnom programu Grada Korčule i Općine Lumbarda ostvaruju pravo na  besplatni smještaj.

 

 

 

Korčula, svibanj 2021. god.
Ravnateljica

Julijana Prižmić

Više

Poslijepodnevni boravak – anketa

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Korčula u cilju unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ima za cilj provođenje različitih programa rada s djecom u poslijepodnevnom terminu (od 16.00 do 20.00 sati u prostorijama centralnog vrtića u Korčuli). Pred Vama je anketa koju je potrebno popuniti u Vrtiću kod odgojiteljica vaše djece ili preuzeti , popuniti i poslati na mail adresu: pedagog.dvkorcula@gmail.com.

Programi poslijepodnevnog rada za djecu su besplatni!

Više