Poziv na predavanje/stručni skup

Humanitarna udruga KAP U MORU Korčula

&

Prof. dr.sc. Jasmina Škrinjar Frey,

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pozivaju Vas na stručni skup

POREMEĆAJI AUTISTIČNOG SPEKTRA

u Korčuli od 19. do 20. listopada 2018.

 

PROGRAM:

Petak, 19. 10. 2018.

9:10 h – Radio emisija – AUTIZAM: ČINJENICE, MITOVI, PREDRASUDE

17:30 h – 19:00 h – Javno predavanje u dvorani Centra za kulturu Korčula –

PROBLEMI RANOG OTKRIVANJA, I DIJAGNOSTIKE AUTIZMA I VAŽNOST RANE INTERVENCIJE (Što je autizam, poremećaji iz autističnog spektra: simptomi, klasifikacija, obilježja, dijagnostički kriteriji, prevalencija, neverbalna komunikacija, govor, jezik, nepoželjna ponašanja, stereotipije, motorička nespretnost, percepcija, emocije)

19:00 h – Individualno savjetovanje roditelja (najava 15 min prije predavanja kod članova Udruge)

Subota, 20.10.2018./ Predavanja će se održati u OŠ Petra Kanavelića Korčula

9:00 h – 13:00 h  – Predavanje za odgajatelje, stručne suradnike u vrtićima, pomoćnike u vrtićima – PREDUVJETI KVALITETNOG UKLJUČIVANJA DJECE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA U REDOVNI VRTIĆ (Kompetencije odgajatelja, metode rada, razvojni programi, poticanje komunikacijskih i socijalnih vještina)                                                                                 (pauza prema dogovoru)

16:00 h – 20:00h Predavanje za učitelje, nastavnike, profesore, stručne suradnike, pomoćnike u nastavi – UČENICI S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA U INKLUZIVNOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM POGRAMU – PROCJENA POTREBA, ODABIR CILJEVA I OCJENJIVANJA  (Aspergerov poremećaj i visokofunkcionalni poremećaj, što se od škole očekuje, korist inkluzivne edukacije, značajke sociokongitivnog funkcioniranja, kako izraditi IOOP)                                                                                                        (pauza prema dogovoru)

 

 

Prijave za stručni skup pošaljite na kapumoru@gmail.com, navedite ime, prezime i radno mjesto.