Programi

Naslovnica > Programi
PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM RADA
Polazište primarnog programa rada su:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
 • Nacionalni program za ljudska prava
 • Razvojne sposobnosti djece

Ciljevi su:

 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta
 • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • njegovanje mirotvornog ponašanja
 • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
 • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

PREDŠKOLA

Program predškole prvenstveno okuplja djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program rada vrtića.

Ciljevi su poticanje cjelovitog razvoja djeteta i pripadnosti okruženju; osigurati djetetu godini prije polaska u školu okružje u kojem će ono najviše moći razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike, koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u osnovnoj školi očekuje.

Zadaci će biti prilagođeni potrebama i zanimanjima djece.

– SPORTSKI PROGRAM

– UČENJE STANOG JEZIKA