Jedan dan u vrtiću

6:30 – 7:00 – jutarnje dežurstvo

7:00 – 7:30 – dolazak djece u vrtić, igre i aktivnosti  prema želji i interesu djece

7:30 – 8:30 – priprema za doručak, doručak, raspremanje  stolova

–        igre i aktivnosti u skladu s potrebama i  interesom djece

8:30 – 10:00 – igre i aktivnosti prema interesu i želji  djece

–        sadržaji i aktivnosti prema dnevnom planu odgojitelja

10:00 – 11:15– igre i boravak na zraku ili terasama

11:15 – 12:30 – pripreme  za  ručak, ručak, raspremanje  stolova

–        mlađe vrtićke skupine jedu prije

–        priprema za dnevni odmor prema potrebi djece

12:30 – 14:00 – dnevni odmor

14:00 – 15:00  – buđenje (umivanje, oblačenje, pospremanje  krevetića)

–        užina

15:00 – 15:30 – odlazak kući

15:30 – 16:00 – popodnevno dežurstvo

Navedeno vrijeme je orijentacijsko i postoji mogućnost prilagodbe potrebama djece  u skupini.