Projekti

Naslovnica > Projekti

˝Škole za Afriku˝

Na temeljima vizije Nelsona Mandele da obrazovanje može transformirati živote ljudi, ali i cijelih zajednica, 2004. godine pokrenuta je inicijativa Škole za Afriku kako bi svako dijete tog kontinenta dobilo svoju priliku za obrazovanje.

Ova važna inicijativa ujedinila je svijet – 27 zemalja do sada je prikupilo više od 300 milijuna američkih dolara, čime je više od 30 milijuna djevojčica i dječaka dobilo priliku za školovanje! 

Ured UNICEF-a za Hrvatsku inicijativi se pridružio 2008. godine edukativno-humanitarnim programom Škole za Afriku koji provodi u suradnji s dječjim vrtićima, školama te centrima za odgoj i obrazovanje diljem Hrvatske.

Kroz ovaj projekt djeca i mladi uče o dječjim pravima, nejednakim mogućnostima i međunarodnoj solidarnosti te pomažu u stvaranju boljih uvjeta života za djecu Afrike.

Naš Vrtić projektu se pridružio 2016. godine, a u istom zajedništvu ispunjenom dobrom voljom, humanošću i vjerom u ostvarivost promjena, s projektom nastavljamo i dalje u 2021./2022. predagoškoj godini.

\"m_©