Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Korčula nesmije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili proizvoditelja odabranom ponuditelju).