Posts found under: Uncategorized

KONAČNI REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb

20260 Korčula
Tel.: 711 631
KLASA: 601-02/2023-1-249-1
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001
Korčula, 13.7.2023.

Nakon razmatranja žalbi na Odluku Povjerenstva o upisu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na  sjednici održanoj 12. srpnja 2023.godine, na prethodni prijedlog Povjerenstva za upise, donijelo je

O D L U K U

1. Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u:

DJEČJI VRTIĆ KORČULA – KORČULA:


Mješovite jasličke skupine

Redni brojBroj Zahtjeva
1.42
2.43
3.22
4.50
5.48
6.4
7.8
8.21
9.40
10.23
11.24
12.38
13.44
14.1
15.2
16.27
17.3
18.7
19.52
20.14

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 1.,2.,5.,7.,13.,14., upisuju se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.5
2.29
3.20
4.6
5.9
6.31
7.26
8.11
9.34
10.51
11.10

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2023.godine neće napuniti godinu dana života:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.41
2.45
3.12
4.39
5.54
6.55

Mlađa odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
128

Srednja odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.47
2.49

Dječji vrtić Korčula- vrtićke skupine

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.46

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL ČARA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.17
2.18
3.30
4.37

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 3., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.16
2.19
3.32
4.36
5.35

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 3. i 4., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 3.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršenje 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.25
2.53
3.33

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 1.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršenje 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE

Redni brojBroj Zahtjeva
1.15
2.13

2. Pozitivno je riješen zahtjev majke I.T. za prebacivanjem djece L.T. i M.T. iz Područne jedinice Pupnat u Centralni vrtić u Korčuli. Povjerenstvu za upis obratili su se i roditelji dječaka M.Š. za prebacivanjem iz Centralnog vrtića u Korčuli u Područnu jedinicu Pupnat. Zahtjev je pozitivno riješen.

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                         Vinka Lozica

Više

Privremeni rezultati upisa djece u Dječji vrtić Korčula

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb

20260 Korčula
Tel.: 711 631
KLASA: 601-02/2023-1-221-1
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001
Korčula, 3.7.2023.

Na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Korčula te Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Korčula, Povjerenstvo za upis djece, nakon razmatranja pravovremeno prispjelih zahtjeva na Oglas za upis djece u pedagoškoj 2023./2024. godini na sastanku održanom 30. lipnja 2023. godine donijelo je sljedeću

PRIVREMENU ODLUKU

1. Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u:

DJEČJI VRTIĆ KORČULA – JASLIČKE SKUPINE:


Mješovite jasličke skupine

Redni brojBroj Zahtjeva
1.42
2.43
3.22
4.50
5.48
6.4
7.8
8.21
9.40
10.23
11.24
12.38
13.44
14.1
15.2
16.27
17.3

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 1.,2.,5.,7.,8.,13.,14., upisuju se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.29
2.20
3.6
4.9
5.31
6.26
7.11
8.7
9.34
10.52
11.51
12.10

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2023.godine neće napuniti godinu dana života:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.5
2.41
3.45
4.12
5.14
6.39
7.54
8.55

CENTRALNI VRTIĆ KORČULA-VRTIĆKE SKUPINE

Mlađa odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
128

Srednja odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.47
2.49

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

DJEČJI VRTIĆ KORČULA-VRTIĆKE SKUPINE

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.46
2.33

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL ČARA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.17
2.18
3.30
4.37

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 3., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.16
2.19
3.32
4.36
5.35

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 3. i 4., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 3.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršene 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.25
2.53

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 1.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršene 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE

Redni brojBroj Zahtjeva
1.15
2.13

2. Pozitivno je riješen zahtjev majke I.T. za prebacivanjem djece L.T. i M.T. iz Područne jedinice Pupnat u Centralni vrtić u Korčuli. Povjerenstvu za upis obratili su se i roditelji dječaka M.Š. za prebacivanjem iz Centralnog vrtića u Korčuli u Područnu jedinicu Pupnat. Zahtjev je pozitivno riješen.

3. Protiv ove Odluke podnositelji Zahtjeva imaju pravo žalbe Povjerenstvu za upise Vrtića u roku od 5 dana od primitka privremenih rezultata upisa. Žalbe se podnose pisanim putem.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nikolina Batistić

Više

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

O B A V I J E S T

o podnošenju zahtjeva za upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2023./2024.godinu u pedagoškim jedinicama Čara, Korčula,Lumbarda,Račišće,Pupnat i Žrnovo

UPIS DJECE U DJECJI VRTIĆ KORČULA ĆE TRAJATI OD 21. DO 29. LIPNJA 2023. GODINE U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA KORČULA OD 8.00 DO 12.00 SATI. 


ZBOG INFORMATIVNOG RAZGOVORA RODITELJI TREBAJU DOĆI NA UPIS ZAJEDNO S DJETETOM ZA KOJE PREDAJU ZAHTJEV ZA UPIS!

ZAHTJEV ZA UPIS, UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA možete preuzeti na dnu Obavijesti i/ili u prostorijama Centralnog vrtića.

Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka potrebno je priložiti:

1.rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

2. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i preslika knjižice cijepljenja djeteta,

3.potvrda/elektronički zapis o prebivalištu za oba roditelja i dijete ili preslika osobne iskaznice,

4. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu odgovarajuća potvrda nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica postojanja mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne starije od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,

5.za dijete samohranog roditelja – preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

6.za dijete jednoroditeljskih obitelji – presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

7.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili potvrda nadležnost tijela o statusu HRVI,

8.za dijete osobe s invaliditetom uvrštenih u hrvatski registar osoba s invaliditetom – dokaz da je roditelj uvršten u hrvatski registar osoba s invaliditetom,

9.za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Zavoda za socijalni rad,

10.za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i druga medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se ureduje metodologija vještačenja,

11.za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni list svakog djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

12.za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

13.za dijete roditelja koji prima zajamčenu minimalnu naknadu – presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Upis djece u Dječji vrtić Korčula ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtića Korčula.

Vrste programa za upis djece u Dječji vrtić Korčula :

1) 9,5-satni – cjelodnevni  jaslički

2) 9,5-satni – cjelodnevni  vrtićki

3) 6-satni s dva obroka

4) 5,5-satni  bez  obroka  (područni vrtići)

       POSEBNI PROGRAMI

1) Rano učenje Engleskoga jezika

2) Sportski program

Rezultati upisa ( Privremena lista) biti će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića po isteku roka za prijem Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Korčula na način koji ne uključuje objavu osobnih podataka ( pod šifrom koju dobiju prilikom predaje Zahtjeva za upis).

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu listu u roku od 5 dana od dana objave rezultata objave upisa. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku Povjerenstvu za upis. Prigovore rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula.

 Po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula

 Korčula, lipanj 2023. godine                                                     

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                           Ingrid Marelić

Više

Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Dječji vrtić Korčula

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-135

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 94/13 i 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

N A T J E Č A  J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA/medicinska sestra, 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno  radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13i 98/19, 57/22) 

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o  državljanstvu – domovnica
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
 5. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
 6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.
 7. Elektronički zapis  radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 8.  Životopis

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br.82/08,69/17).

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su

dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu

prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ZDRAVSTVENI VODITELJ-NE OTVARATI“  potrebno je dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb, 20260 Korčula

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni  na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

Natječaj je objavljen dana 10. svibnja.2023. i traje do 17. svibnja.2023. godine.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Vinka Lozica

 

 

Više

Natječaj za radno mjesto spremač/ica

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-136

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.    

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavljuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su (prema članku 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97):

 • završena osnovna škola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis,
 2. Dokaz o školskoj spremi – NSS,
 3. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) izdani u vrijeme trajanja ovog natječaja,
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja,
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja
 6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja
 7. Dokaz o državljanstvu,
 8. Rodni list.

Izbrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08,69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,  broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,  103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i  zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),  dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona  o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno  potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni   odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u  trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se  poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj  157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.  Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik  zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja  takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata  te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati  isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA“  potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na  mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula dana 10. svibnja 2023. godine i traje zaključno do dana 17. svibnja 2023. godine.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             

                                                                                  ____________________

                                                                                  Vinka Lozica

 

Više

Natječaji za zapošljavanje

Natječaj za prijem na radno mjesto – Odgojitelj/ica predškolske djece
Natječaj za prijem na radno mjesto – Pomoćnik/ca za djecu s teškoćama u razvoju
Natječaj za prijem na radno mjesto – Spremač/ica
Više

Natječaj – stručni/a suradnik/ca pedagog/inja

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

 

KLASA: 601-02/2021-1-291

URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula, 23. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 

STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG/INJA, 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta)

Uvjeti za radno mjesto prema članku 24. stavku 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu ako je položen, na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita u zakonsom roku;
 3. Dokaz o  državljanstvu – domovnica;
 4. Rodni list;
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 6. Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 7. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 8. Elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 9. Životopis.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ -PEDAGOG“  potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb,  20260 Korčula.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

Natječaj je objavljen dana 23. prosinca 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine.

 

                                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                 Daniela Farčić

Više

Dan sjećanja

U Dječjem vrtiću Korčula prigodno smo obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskoga rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kroz ovotjedne aktivnosti u kojima su sudjelovale različite vrtićke skupine, vrijednim ručicama izgradili smo repliku Vukovarskog vodotornja – simbola otpora i zajedništva, izrađivali plakate te na prigodnim mjestima s odgojiteljicama zapalili svijeće.

m_1637151972069 m_IMG-eed52c021583d1e6f23c2ce06425fd46-V m_IMG-6a18ae89a820aaad9c5f9609f977391c-V m_IMG-249aa384165ddf7e5ee49b1c693f8453-V

Više