Javni poziv za roditelje koji zbog rada u smjenama imaju potrebu za organizacijom rada u vrtiću s djecom predškolskog uzrasta do 21.00 sat svaki radni dan

Molimo da nam se do petka 2. ožujka 2018.godine u MATIČNI VRTIĆ KORČULA jave roditelji koji zbog  rada u smjenama imaju potrebu za organizacijom rada u vrtiću s djecom predškolskog uzrasta u produženom vremenu do 21.00 sat svaki radni dan.

Dijete predškolskog uzrasta= dijete od rođenja do polaska u osnovnu školu.
Prema Statutu Dječjeg vrtića Korčula (članak 11.) djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih dvanaest mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.

 

Obavijest vrtićima o javnom pozivu