Male sportske igre

Tjelesna aktivnost je najbolji medij za djetetov napredak na svim područjima razvoja i zadovoljavanje svih njegovih potreba. Time će djeca u najranijoj dobi steći navike zdravih stilova življenja, kvalitetnu komunikaciju i osjećaj zajedništva.

Osnovni opći cilj tjelesnog i zdravstvenog odgojno obrazovnog rada u okviru dnevnog boravka djece u našem vrtiću je podmirenje biopsihosocijalnih motiva za kretanjem kao izrazom zadovoljenja osnovnih potreba djeteta. Zato smo na Odgojiteljskom vijeću dogovorili da od ove pedagoške godine svaki mjesec organiziramo male sportske igre, pored redovitih sportskih aktivnosti i svakodnevnog boravka na zraku, na terasi Vrtića gdje će se djeca družiti, igrati i natjecati. Kako nam je bilo na prvim ovogodišnjim malim sportkim igrama možete pogledati u GALERIJI.