Rano učenje engleskog jezika

Rano učenje engleskog jezika

Stručnjaci za jezik preporučuju da se s učenjem stranog jezika započne što ranije. Tako i mi u našem vrtiću nudimo Program ranog učenja engleskog jezika u suradnji s neprofitnom udrugom za rano učenje stranih jezika – JEZICI EKLATA. Program je za prijavljenu djecu započeo u listopadu, a završava koncem svibnja iduće godine.
Program ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. U njega se mogu uključiti sva djeca od 3,5 godine do predškolaca.

IMG_2164  IMG_2165  IMG_2166

Nema komentara