Svjetski dan osoba s Down sindromom – mlađa odgojna skupina