Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. stavak 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Korčula ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili proizvoditelja odabranom ponuditelju).