Dječji igrokaz – Račišće

Danas su djeca bila maštovita i sama su osmislila svoj igrokaz.