Liječničke ispričnice

Važno je planirati povratak djeteta u vrtić nakon bolovanja, kako bi na vrijeme podigli liječničku ispričnicu i predali je odgajatelju i/ili poslali zdravstvenom voditelju putem maila zdr.voditeljica.dvk@gmail.com po dolasku u vrtić.

Ispričnica potvrđuje da je liječnik/pedijatar pregledao dijete te da je dijete zdravo i spremno za boravak u kolektivu.

Podatke s ispričnice evidentira zdravstveni voditelj u zdravstveni karton djeteta i evidenciju pobola. Na taj način prati se pobol djece te se na kraju godine zbirno, po mjesecima prikazuje u službenom izvješću.

Bez liječničke ispričnice dijete ne može boraviti u kolektivu te se neće moći umanjti mjesečna uplatnica.