ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
KORČULA
Tel: 711- 631
Mail.: djecji.vrtic.korcula@du.ht.hr

KLASA: 601-02/2021-1-138
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

Korčula, 1.rujna 2021.godine

 

Temeljem članka 58.Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto odgojiitelj/ica pripravnik

I.

OBRAZLOŽENJE :

Upravno vijeće na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donijelo je Odluku da se postupak obustavi zbog formalno-pravnih nedostataka prilikom raspisivanja Natječaja.

 

Obustavlja se postupak natječaja za izbor kandidata na radno mjesto Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od godine dana i Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno vrijeme, pola radnog vremena  u trajanju od godine dana objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula dana 12. srpnja 2021.godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula.

 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                                     UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                    Daniela Farčić