Poziv za uključivanje djece koja ne pohađaju vrtić u obvezni program predškole

Dječji vrtić Korčula
Pelavin mir bb
20260 Korčula
djecjivrtickorcula@gmail.com

KLASA : 601-02/2023-1-389
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001

 

Korčula, 18.rujna 2023. godine

Dječji vrtić Korčula

objavljuje

Javni poziv

roditeljima/skrbnicima, čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića,
za uključivanje u obvezni program predškole u dječjem vrtiću.

 

Javni poziv odnosi se samo na djecu koja će do 31. ožujka sljedeće godine navršiti šest godina i koja nisu polaznici dječjeg vrtića, za koje će Vrtić organizirati pohađanje u skladu sa Programom predškole Dječjeg vrtića Korčula, verificiranim od strane Agencije za znanost i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu stoga obavještavamo roditelje da se odazovu na javni poziv. Po završetku programa predškole (lipanj) Vrtić polaznicima izdaje potvrdu koja se dostavlja u školu prilikom upisa kao obvezan dio dokumentacije za upis.

Pozivaju se roditelji/skrbnici čije će dijete iduće školske 2024./2025. godine krenuti u prvi razred osnovne škole, da obvezno uključe svoje dijete u obvezni program predškole u najbliži vrtić najkasnije do 01.listopada 2023. godine.

Djeca, pripadnici romske nacionalne manjine te djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca s čiji materinji jezik nije hrvatski, mogu se upisivati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole provodi se od studenog do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje ( po 7 sati tjedno raspoređeno u dva ili tri dana ovisno o mogućnosti organizacije).

Može se provoditi i s manjim brojem sati ali najmanje 150 sati godišnje.

Navedeni program financira MZOS, Osnivač i Županija.

 

Ravnateljica

Ingrid Marelić