Privremena lista upisa za pedagošku 2024./2025. godinu

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb

20260 Korčula
Tel.: 020 711 631

djecjivrtickorcula@gmail.com

Korčula, 20.lipnja 2024.godine

 

Na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Korčula te Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Korčula, Povjerenstvo za upis djece, nakon razmatranja pravovremeno prispjelih zahtjeva na Oglas za upis djece u pedagoškoj 2024./2025. godini na sastanku održanom 14. lipnja 2024. godine utvrdilo je sljedeću

 

PRIVREMENU LISTU

 

  1. Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u: 

 

DJEČJI VRTIĆ KORČULA – CENTRALNI VRTIĆ


Mješovite jasličke skupine:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 39.
2. 41.
3. 13.
4. 33.
5. 26.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

Lista čekanja:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 47.
2. 12.
3. 36.
4. 23.
5. 4.
6. 45.
7. 7.
8. 29.
9. 24.
10. 6.
11. 38.
12. 3.
13. 10.
14. 16.
15. 43.
16. 21.

 

NE ISPUNJAVAJU UVJETE:

 

Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2024.godine neće napuniti godinu dana života:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 59.
2. 31.
3. 57.
4. 54.
5. 51.
6. 44.
7. 20.
8. 37.
9. 35.
10. 34.
11. 22.
12. 5.
13. 2.
14. 1.

 

IZVAN ROKA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 61.
2. 62.
3. 63.

 

Mlađa odgojna skupina:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 60.
2. 28.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

Srednja odgojna skupina:

 

LISTA ČEKANJA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 25.

 

Starija odgojna skupina:

 

LISTA ČEKANJA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 19.

 

PODRUČNI ODJEL ČARA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 52.
2. 15.
3. 32.
4. 48.

Dijete pod redni brojem 4. ( broj zahtjeva 48. upisuje se u Područni odjel Čara s pravom pohađanja vrtića kada napuni tri godine života)

 

NE ISPUNJAVA UVJETE:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 64.

 

PODRUČNI ODJEL ČARA:

 

Mješovita jaslička odgojna skupina:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 27.
2. 49.

Djeca pod rednim brojem 1., i 2. upisuju se u Područni odjel Čara s pravom pohađanja vrtića kada se otvori mješovita jaslička odgojna skupina u Čari.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 53.
2. 42.
3. 11.
4. 14.
5. 30.

Dijete pod redni brojem 5. ( broj zahtjeva 30. upisuje se u Područni odjel Lumbarda s pravom pohađanja vrtića kada  napuni tri godine života)

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

LISTA ČEKANJA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 46.

 

PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 40.
2. 55.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

LISTA ČEKANJA:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 58

 

PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 56.
2. 50.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

PODRUČNI ODJEL PUPNAT:

 

Redni broj Broj Zahtjeva
1. 17.
2. 18.

 

Roditelji su dužni dostaviti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i knjižicu cijepljenja zaključno sa termimon koji su dobili za cijepljenje djece kroz srpanj i kolovoz , a najkasnije do 23.kolovoza 2024.godine.

 

  1. Povjerenstvu za upis djece u dječje vrtiće i jaslice zamolbu za prebacivanjem djeteta uputila je  majka I.T. i to za prebacivanje djevojčice N.T. iz centralnog vrtića Korčula u Područni odjel Pupnat. Zahtjev je pozitivno riješen.

Povjerenstvu za upis djece u dječje vrtiće i jaslice zamolbu za prebacivanjem djeteta uputila je  majka A.M.V. i to za prebacivanje dječaka T.V. iz centralnog vrtića Korčula u Područni odjel Čara. Zahtjev je pozitivno riješen.

Povjerenstvu za upis djece u dječje vrtiće i jaslice zamolbu za prebacivanjem djeteta uputila je  majka N.B. i to za prebacivanje dječaka M.G.  iz Područnog odjela Žrnovo u centralni vrtić u Korčuli. Zahtjev je odbijen jer trenutno sukladno Dražvnom pedagoškom standardu nemamo slobodnog mjesta za primitak djece u srednju odgojnu skupinu centralnog vrtića u Korčuli.

 

  1. Protiv ove Odluke podnositelji Zahtjeva imaju pravo prigovora Povjerenstvu za upise Vrtića u roku od 5 dana od primitka privremenih rezultata upisa. Prigovori se podnose pisanim putem.

 

  1. Prigovore rješava Upravno vijeće u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka Upravnog vijeća je konačna.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Daniela Farčić

 

 

Poštovani roditelji,

Zbog većeg broja djece koja nisu primljena u mješovite jasličke odgojne skupine dužni smo vas obavijestiti da smo poduzeli korake neophodne za otvorenje još jedne mješovite jasličke odgojne skupine u centralnom vrtiću u Korčuli.
Sukladno tome zatražili smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za odgoj i obrazovanje i
županije Dubrovačko-neretvanske potrebna rješenja da bi čim prije krenuli u prenamjenu prostora i ishodili dozvole za
početak rada. Vjerujemo u pozitivne ishode traženoga i o istome ćemo vas obavijestiti.

Hvala vam na razumijevanju!

Ravnateljica
Ingrid Marelić